sipkadole

Podporujeme záujem študentov, aby získali praktické skúsenosti už počas štúdia prostredníctvom viacerých programov/činností.

Zúčastňujeme sa dňa otvorených dverí na školách alebo rôznych akcií škôl, aby sme priblížili študentom pracovné prostredie a zároveň poskytli informácie o možnosti uplatnenia ich odboru v praxi.

Exkurzie

Súčasťou teoretického vyučovania je aj organizácia exkurzie do výrobných spoločností ENVIRAL, a.s., MEROCO, a.s. a Poľnoservis, a.s., kedy študenti spoznávajú výrobné technológie priamo v praxi. Konajú sa pod pedagogickým dozorom školy a v spolupráci s technológom danej výroby. Rozsah je určený vždy podľa učebných osnov.

V prípade záujmu o exkurzie nás kontaktujte e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Odborná prax

Študentom strednej a vysokej školy ponúkame možnosť vykonať si odbornú prax a získať tak cenné poznatky priamo z pracovného prostredia výroby.

Praktické vyučovanie formou odbornej praxe sa vykonáva na základe uzatvorenej zmluvy so školou. Samotná prax sa následne realizuje podľa požiadaviek školy.

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Odborný výcvik

Praktické vyučovanie formou odborného výcviku zabezpečujeme na základe uzatvorenej zmluvy so školou a učebnou zmluvou so študentom.

Pre bližšie informácie a dostupnosť študijných odborov pre daný rok nás kontaktujte e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Študijný odbor:
2697 K mechanik elektrotechnik, blok A silnoprúdová technika

Vypracovanie záverečných prác

Pre študentov ponúkame možnosť vypracovania záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, doktorandskej) priamo v podniku čo pomáha študentom získať praktické poznatky a zároveň firme poskytne pohľad na konkrétnu problematiku z vonku.

Tému práce si študent vyberá z ponuky vysokej školy alebo si ju môže určiť po dohode so spoločnosťou na základe jej výrobného programu.

Pre bližšie informácie o možnostiach pre daný rok nás kontaktujte e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

tvorba webových stránok