sipkadole

Hlavným cieľom trvalej udržateľnosti je zosúladenie hospodárskeho rozvoja s ochranou životného prostredia. Spoločnosť kladie dôraz na harmonizáciu týchto dvoch rozmerov.

Poľnoservis, a.s. disponuje certifikátmi ISCC EU a DE (certifikačná autorita SGS Germany), pričom všetky dodávky sú udržateľné v zmysle smernice EK, podľa systému ISCC, alebo podľa slovenských pravidiel o udržateľnosti – SK BIO.

V spoločnosti je zavedený systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2015, ktorý je zameraný na neustále zlepšovanie kvality a spokojnosť zákazníkov. Poľnoservis je taktiež držiteľom certifikátu GMP+ B2 a má zavedený systém HACCP.

pln iso9001

ISO 9001 certificate Polnoservis

SK BIO Polnoservis

SK BIO certificate Polnoservis

obr uksup

UKSUP attestation Polnoservis

ISCC EU polnoservis

ISCC EU certificate Polnoservis

Certifikat GMP Polnoservis

GMP+B2 certificate Polnoservis

tvorba webových stránok