sipkadole

Hlavným cieľom trvalej udržateľnosti je zosúladenie hospodárskeho rozvoja s ochranou životného prostredia. Spoločnosť kladie dôraz na harmonizáciu týchto dvoch rozmerov.

Poľnoservis, a.s. disponuje certifikátmi ISCC EU a DE (certifikačná autorita SGS Germany), pričom všetky dodávky sú udržateľné v zmysle smernice EK, podľa systému ISCC, alebo podľa slovenských pravidiel o udržateľnosti – SK BIO.

V spoločnosti je zavedený systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2015, ktorý je zameraný na neustále zlepšovanie kvality a spokojnosť zákazníkov. Poľnoservis je taktiež držiteľom certifikátu GMP+ B2 a má zavedený systém HACCP.

V roku 2021 bol implementovaný systém environmentálneho manažmentu ISO 14001.

pln iso9001

ISO 9001 certificate Polnoservis

SK BIO Polnoservis

SK BIO certificate Polnoservis

UKSUP attestation PLN 1

UKSUP Polnoservis 05062021-05062026

Ponoservis EU ISCC Cert DE100 01014122 page 0001

ISCC EU certificate Polnoservis

GMPFS 2020 certificate PLN 1

GMP+B2 certificate Polnoservis

PLN ISO 14001 sk aj platn do 23112024

Poľnoservis ISO 14001 23.11.2024

Environmentálna politika

Environmentálna politika

Politika kvality

Politika kvality

tvorba webových stránok