sipkadole

Hlavným cieľom trvalej udržateľnosti je zosúladenie hospodárskeho rozvoja s ochranou životného prostredia. Spoločnosť kladie dôraz na harmonizáciu týchto dvoch rozmerov.

Poľnoservis, a.s. disponuje certifikátmi ISCC EU a DE (certifikačná autorita SGS Germany), pričom všetky dodávky sú udržateľné v zmysle smernice EK, podľa systému ISCC, alebo podľa slovenských pravidiel o udržateľnosti – SK BIO.

V spoločnosti je zavedený systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2015, ktorý je zameraný na neustále zlepšovanie kvality a spokojnosť zákazníkov. Poľnoservis je taktiež držiteľom certifikátu GMP+ B2 a má zavedený systém HACCP.

V roku 2021 bol implementovaný systém environmentálneho manažmentu ISO 14001.

Polnoservis ISO 9001 SK 2024 2025 page 0001

ISO 9001 certificate Polnoservis

SK BIO Polnoservis

SK BIO certificate Polnoservis

UKSUP attestation PLN 1

UKSUP Polnoservis 05062021-05062026

Ponoservis EU ISCC Cert DE100 01014122 page 0001

ISCC EU certificate Polnoservis

GMPFS 2020 certificate PLN 1

GMP+B2 certificate Polnoservis

PLN ISO 14001 sk aj platn do 23112024

Poľnoservis ISO 14001 23.11.2024

Environmentálna politika

Environmentálna politika

Politika kvality

Politika kvality

tvorba webových stránok