sipkadole

Po zaslaní životopisu na zverejnené pracovné miesto prebieha prvotné preskúmanie žiadostí uchádzačov. Na osobný pohovor sú pozvaní len tí kandidáti, ktorí najlepšie spĺňajú základné kvalifikačné požiadavky.

Osobný pohovor prebieha za účasti zodpovedného vedúceho ako aj pracovníka HR.

Pri niektorých pozíciách môže byť výberový proces aj viackolový, za účasti vyššieho zodpovedného vedúceho. Súčasťou pohovoru môže byť aj test či preskúšanie počítačových zručností.

O výsledku výberového konania informujeme uchádzačov písomne alebo telefonicky.

tvorba webových stránok