sipkadole
repka olejna

Repka olejná je najpestovanejšia olejnina na Slovensku. V posledných rokoch sa prejavuje vzostupná tendencia hodnotenia repkového semena z hľadiska hospodárskej významnosti, t.j. obsahu oleja vysokej energetickej hodnoty. Je vstupnou surovinou na výrobu repkového oleja. Vedľajším produktom výrobného procesu sú repkové extrahované šroty. Výrobou metylesteru Slovensko prispieva k ochrane životného prostredia a znižovaniu emisií v ovzduší. Repka olejná je najzaujímavejšia trhová plodina. Za posledných 40 rokov zaznamenala obrovské zmeny v technológii pestovania a v šľachtení. Uvedenie osív hybridov repky na trh naplnilo očakávania poľnohospodárov. Intenzívna agrotechnika pestovania a zodpovedajúca ochrana im umožňuje dosiahnutie nadpriemerných výnosov pri vysokej kvalite produktu.

spec kvality repka

Špecifikácia kvalitity repka olejná

tvorba webových stránok