sipkadole

Olejové semená po dovezení z poľa alebo sila, nie je možné hneď spracovať lisovaním a následnou extrakciou, najskôr totiž musia prejsť fázou prípravy. Cieľom predspracovania/prípravy je oslabenie buniek, obsahujúcich olej a vytvarovanie materiálu do formy, ktorá tieto olejové bunky sprístupní tak, aby sa dosiahla želaná kapacita, vysoký výťažok a vysoká kvalita produktov (nespracovaného oleja a šrotu) a to všetko pri nízkych nákladoch na výrobu. Prvým krokom spracovania je čistenie semien od nečistôt a neznámeho materiálu. Následný krok prípravy spočíva vo výrobe vločiek, tvaru ktorý sprístupní olejové bunky na lisovanie. Ešte predtým, ako sa vyčistené semená zašlú do vločkovačiek, prechádzajú predkondicionérom, v ktorom sa zahriatím na optimálnu teplotu pripravia na vločkovanie. Vločkovaním sa dosiahne oslabenie stien buniek a zníženie viskozity oleja. Tento proces uľahčuje vytesnenie oleja zo štruktúry semena. Následne prechádzajú vločky kondicionérom, kde sa dohrejú na optimálnu teplotu na lisovanie.

Pri lisovaní sa vylisuje olej a pevný zvyšok zvaný výlisok. Mechanické nečistoty, ktoré prejdú do oleja (pretlaky), sa odvádzajú s olejom ďalej. Proces čírenia oleja spočíva v oddeľovaní týchto pevných častí a vo výrobe čistého, nespracovaného, lisovaného oleja, ktorý sa ešte suší. Oddelené pevné časti sa vrátia do hlavného prúdu pred lis. Výlisok z repkových semien je po výstupe z lisu krehký a drobivý. Je potrebné ochladiť ho vzduchom v chladiči výliskov.

Extrakcia je kontinuálny technologický proces, kde sa pomocou rozpúšťadla (hexánu) získava z výliskov zostatok oleja. Vyextrahované výlisky sa odstránením oleja menia na šroty, z ktorých sa následne vytesňuje hexán, po čom sa ďalej sušia a chladia. Hexán, obsiahnutý v oleji, je oddeľovaný v odparke. Upravené šroty sú prepravované do skladu šrotov. Vyrobený surový olej sa suší, následne sa zhromažďuje v nádrži spoločne s olejom, vyrobeným v lisovni. Hexán použitý v procese extrakcie sa regeneruje a vracia späť do procesu.

schema vyroby

tvorba webových stránok